Bản đồ

71 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam